אהבה - דף ראשי

 

 

 

 

 

 


אני יאהב אותך תמיד תבין את זה - סיפור אמיתי , פרק 26 !

טוב תקשיבו, הרבה זמן לא עידכנתי פה אבל עכשיו אני יחזור לעדככן
השם של הסיפור כבר לא כ"כ מתאאים .. כי אני לא תמיד יאהב אותו, את אושרי
אפשר להגיד שהוא כבר שייך לעעבר שלי.. השארתי אותו מאחורי והמשכתי בחיים כמו שכולם אמרו ליי
גם לא כזה יצא לי לדבר איתו, סתם שלום שלום פה ושם שאני רואה אותו במוששב
אבל לא יותר מזזה [:
הוא כבר יצא מהמחשבות שללי, ומהלב שללי לגמרי .. וניכנס מיששהו אחר ;
אבל המצב בטטה :(

אני ושלומי הכרנו סתם כזה בששין
התחלנו לדבר שם, והוא הוסיף אותי לאייסיקיו.
היה לי כייף לדבר איתתו, הוא מצצחייק חמוד ומתוק :]

לפני חודש וחחצי סבתא שללי ניפטרה זה היה מוצאי שבבת בלילה
הוא התקששר אלי, הייתי בווכה לא יכולתי לנששום
הוא שמעע אוית הואא נבבהל, אמר שהוא לא ישאיר אותי ברגעעים כאלה לבבד.
יום אחחרי היה את ההלוויה, הוא התקשר אלי ואמר שהוא בדדרך
הוא בבא.. לא כזה השקעתי בלבבוש
לא היה לי ראש :
הייתי עם ג'יננס וסווצ'ר.. ירדד גששם היה קריר
ראיתי אותו מרחחוק.. אבל המשכתי לששבת
הוא בבא, התיישב ליידי, ואז כזה התחלנו לדדבר
טל ואלי עבררו, הסתכלו ואמרו לי שלוום שהם ראו שזזאת אני.
חח הוא רק הסתתכל.. שלומי
קמננו כזה ואז הוא אמר ליי
" עדדין לא נתתי לך נששיקקה.. "
אז אממרתי,
"כן חצצוף יודע רק להבטטיח ! "
חח ואזז הוא תפפס אותי ונתתן לי נשיקה מכלל הללב , בלחי.
הלכנו לליררז .. ישבנו אצלה ראינו סרטט.. שלומי כל שנייה נתן לי נשיקקות
באמצע הסרט הסתכלנו כזזה אחד על הששני , שם את היד שלו סביב המותן שליי והצמיד אותי כזה אלייו
הוא נתן לי נשיקות בלחחי.. ולאט לאט הגיע לפפה.
התנשקנו ..
אני לא יודעת מה הוא הרגגיש, אבבל אני הרגשתי מיוחחד
לא יודדעת, קשה להסביר את זזה
ילד שאני לא מכירה הרבה זזמן , ושהוא נישק אותי הרגששתי במקום אחחר.
ידעעתי, זו הייתה התחלה.. התחלה של רגש שנקקרא אההבה (:
כל הזמן הוא הסתככל עללי.. ושהייתי קולטת את המבט שלו בזוית הייתי מחייכת חח
ואאז הוא היה נותן לי נששיקה !
או שהיו קטעיים שהייתי מדברת קצצת יותר מיידי.. אז הוא היה משתתיק אותי .. (:
אוף עכשיו שאני ניזזכרת בזזה אני כ"כ מתגעגעת אלליו.. ;
שהיינו אצל ליירז, אז אח"כ בתאל סיוון ומור באאו.. ואז שלומי אמר לי באאוזן
" בבא לך לצאת לבבחוץ קצצת , לעשות סיבובב?! "
אמרננו שאנחנו יוצאאים.. איך שיצאנו מהדללת הוא חיבק אותי חזזק חזזק
הסתככל עליי וניששק אותתי ..
הווא מששך אותתי , המבטים ששלו .. הנשיקקות
אח"כ סתם עשינו סיבוב במוושב .. אין כל הזמן הוא חיבבק אותתי .. הלכנו מחובקקים
ואז ליויתי אותו לממונית.. נישאארתי איתו עדד שהוא ההלך
אח"כ דיברתי איתו לראות שהוא הגיע והכל בססדר :]
אין היה לי אותו יוםם גםם עצצצוב וגגם שמממח
עצצוב בגלל שסבתתא שללי, שהייתה כ"כ חשובה לי נפטררה ;
וששמח , בגלל ששלומי דאג טיפה לששמח אותי .. היה לי כייף איתתו

אח"כ המשכנו לדבר באייסיקיוו, טלפונים, הודעעות ..
ניקשרתי אלליו.. יותר מידיי מההר
חברות שלי אממרו לי, מור אל תתני לפוליטיקות שלו לעבבוד עלייך
אבבל זה המיס אותי, הוא כ"כ מתווק, חמודד, התנהג אליי יפפה
ופשוט לא יכולתי שללא.. להתאההב .. [=
וזזה היה מווזר לי כל זזה.. כאילו אמרתי לעצצמי
הלללו מור תתעוררי את מכירה את הבן אדדם בקושי חודשש , ראית אותו רק פעעם אחחת , איך את יכולה להתאהההב בו ?!
אבבל לא הקשבתי לעעצמי,
אמרתי מה שיהיה יהיה, ניסתככן .

הוא בא אלי עוד פפעם ..
זה היה אחרי שבועיים מאז הפעם הראשונה.
התלבשתי יפפה, התאפררתי.. נראתי טוב
חיכיתי לו בלווד, וחזרנו אליי ביחד..
בתחנת אוטובוסס רק התנשקננו והתחבקנו, לא יכולנו לעזוב אחד את הששני.
אנשים הסתכללו.. חח אבל למי איכפתת :P
היינו אצלי בבית , התנששקנו .. היינו על המחחשב ראינו טלוייזיהה
שמעענו שיירים (:
שמננו את השיר "את החלום" של אדי בטלר והתחבקננו והתנשקננו.. רקדנו כזה (: חח
"את החחלום.. את לי הכל .. האושר שבליבי האור של היום
רוצה שתיהי אישה לצצידי .."
הררגשתי הכי טווב שיכול להייות .. לא רצציתי שיגגמר .
ואחריו את הששיר של אלון אברמוב " מבט של אההבה "
" הלב קרוב ללב שללך.. אחרי לילה בלתי נישכח שאותך הכרתי
כף ידי בכף ידך, ליבי קרוב לתוך ליבך.. נועדנו זו לזו
מחששבות של אהבה עוד פעימה עוד נשימה.. לא יכול בלעדדיך.. "
החזזקנוו ידדיים .. הייינו צמוודים.. מחובקים.. התנששקננו
הרגששתי כממו נסייכככככה @! (:
וידדעתי שאני מתחיללה להרגיש אלליו משששהו
החלטתי לדבר איתו עלל זזה. , אבל אל באותו רגגע ..
פשוט לא רציתתי שהוא יגגגמר ....

המשכנו לדבר אח"כ באייסיקיוו.. והעלתי את הננושא ..
" מה אתה מרגייש אללי? לאן אתה רואה את הקששר שלנו מגגיע .. ?"
הוא לא כ"כ ידדע מה לעננות לי.. אאבל אני זוכרת את המילים ששלו טוב
" תראי מור את מתווקה את חמוודדה , שאני איתך אני אל יכול בלי לחבק אותך ולנששק אותך..
את החחייים שללי .. אני מטוורףף עללליייך .. !!
אבל אני לא מרגיש אלייך משהו מיוחחד.. לא יודע.."
המשפפט האחרון עששה לי קצצת כואאב בלב..
בשביל לא להראות מטומטמת אז אמרתי שזה בדדיוק גם מה שאני מרגיששה,
וסיכמנו שנראה לאט לאט לאן מוביל הכל.. שאין לאן למההר
אבל אח"כ שחשבתי על זה טווב , פחדתי
פחדתי שאני יתאההב בו , והוא לא ירגיש אותו דדבר אלי, ואז זה יהיה מאוחר מיידיי.. כי אני יפפגע ;
אחרי כמה ימים דיברתי איתו על זה ואמרתי לו את זזה.. הוא אממר שאם זה לטובתיי אז בסדר, הוא יעשה הכל בשביל שאני לא יפגגע .. רק לא זה ."
ואחרי 5 דק' התחרטתתי.. התחרטתי על שדיברתי איתו על זזה .. ושסיימנו את הקששר
פחדתי לאבבד אותו, פחדתי שניתרחחק, פחדתי שהוא יהיה חססר לי, שלא נדבר יותתר..
בעיקררון פחדתי להתאהבב בו, ופחדתי להיפגגע.. שאחרי הכל הוא יגיד לי שהוא לא אוהב..
אבל אז חשבתי לעצממי " אם הוא בסוף יתאההב בי , ?! " , פחדתי להפסיד את זזה ..
אוללי אח"כ הוא ירגיש אלי משהו יותר עממוק..
אוללי אוללי אוללי .. למה לוותר ? למה לעזזוב את הכל ?
תמיד צרריך לדדעת לנססות .
משהו אמר לי לא לוותר..
שלחתי לו הודעעה
" שלומי תישכח מכל מה שאמרתי .. בוא נמשיך ונראה מה יהיה הלאהה "
אז הוא אמר כזה בססדר.. לא התלההב .. אבל לא עשיתי מזזה עיניין ;
הכל היה רגגיל שבבוע וחחצי..
ואז הוא הוריד את מה שהוא כתב עלי באווי באיסיקיו .. ;
הורדתי גם אאני ..
הוא הפסיק כזה לשלוח הודעעות.. בקושי היה שוללח
ואז אני זוכרת זה היה יום שבבת .. הלכתי לקניון הזההב בראשון לעשות סיבבוב
ראיית את עממית , זאת שהוא היה דלוק עליה פעעם.. ושלחתי לו הודדעה אמרתי לו את זה
ואז הוא התקששר אליי.. דיברנו קצצת וזה
ואחרי שעה ככה הוא שלח לי הוודעעה
" מורי מתוקה שלי שיהיה לך לילה יפה כמוך, מחר אני צריך לדבר איתךך.. אבל רק מחר! מטורף עלייך "
שלחתי לו
" תודה חיים שלי לילה מושלם גם לך, ועל מה צרריך לדבר? אל תלחיץ אותי .. תגיד לפחות טוב או ררע .. אני לא ירדדם עכשיו "
" תשני מאמי שללי נדבר מחר.. ולא יודע איך להגדיר את זה"
ואאאאאי :(:(:(:(
אם הוא אמר ככה ידעתי שזה לא טווב .. ידעעתי !
שלחתי לו
" זה רעע.. אני יודעת. טוב נדבר מחר"

יום ראשון בבוקר שלחתי לו הודעה
" על מה רצית לדבר איתי ?"
העדפתי לא להתקששר, אם זה רע אז לקרוא את זה בהודעעה
ולא לשמוע אותו אומר לי את זזה ;
הוא כתב ליי
" בוקר טובב מאמי .. וממ רציתי להגיד לך שהכרתי מישהי בעצמאות,
ונידלקתי עלייה.. ולא יודע בא לי לנססות ."
ירדו לי דמעות מהעיניים.. לא ידעתי מה לעעשות.. פחדדתי מזזה
כתבתי לו
" בסדר בהצלחה "
" את בטוחה שלא איכפת לך או ניפגעת מזה? אני הכי מטורף עלייך מתוקה
וזה לא אומר שנפסיק לדבר!"
טחח' ממש ידבר עם הפרחה וישכח שאני קיימת , כאילו אני לא מכירה את זה
שלחתי לו
" סבבה אין בעיה שיהיה לך בהצלחה ויום יפה, את שלי הרסת . בביי"
הוא לא ענה ליי ..
כל היום עבר לי חרראא
לא היה לי כוח ללמודד או לשמוע את חברות שללי ישבתי בחוץץץ עד שעה 1 שבאה ההסעעהה
רק חשבתי .
" אולי כל מה שהוא רצה זה להעביר את הזממן ? אולי מה שהוא חיפש זה סטוץ?"
אולי אולי אוליי התפוצץ לי הראש ממחשבות
הגעתי הבייתה התחברתי לאייסיקיו ושיניתי אווי

חרא חרא חרא חרא
יום חראאאאאאאא
לא פהההה
עזבו אותי בששקטטטט

ואז שלומי שלח לי הודעה
" חיים שלי?"
" אה?"
" מה קורה ?"
"חרא והכל בזכותך מה איתך??"
"גם חראא "
" למהה? חשבתי שהכל מצווין אצליך
הכרת מישהיי , אתה מנסה איתה קשר
מה צריך להיות יותר טוב מזה??"
"רע לי כי את עצובה בגללי "
"תעשה לי טובה טוב אל תשחק אותה שרע לך ושאיכפת לך ממני
תמשיך בחיים שלך כאילו לא קרה כלום אני יהיה בסדרר על הכל אפשר להתגבר "
"אה זה הדיבור שלךך? את חושבת לא איכפת לי מימך?"
"זה לא משנה מה אני חושבת עכשיו "
" לי זה כן משנה !!"
" יופיי"
"נו מור לפחות נהיה ידידים את יודעת שאני אוהב אותךך!!"
"חבל שזה כבר לא הדדי"
" נו תפסיקי להתנהג כמו ילדה קטנה מור נו"
"שלומי אין לי כוח לדבר איתך בביי"

התנתקתי מהאייסיקיו ..
לא דיברתי איתו איזה שבועע וחצצי
התחברתי לאייסי איזה יום אחד ואז הוא שלח לי הודעעה
" מורי?"
" מה?"
" נו מה יש לך איתיי מוררי
עד כדי כך את שונאת אותי?:( "
" אני לא שונאת אותך"
"ככה זה נראה.."
" טובב "
"טוב אני לא יפריעע לך"
" בביי"

התגעגעתי אללליוווו .. התגעגעעתי לדיבור איתתו
לנשיקקות שללו לחיבוקיים
אוףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףף
אח"כ חשבתי לעצצמי
בשביל מה הראתי לו שרע לי מה אני מטומטמממתתת
אני יראה לו שלא איכפת לי .. שיתפוצצץ
נהיה ידידים ואני יהיה אליו אדיששה.. אולי זה יעשה לו ררע
אולי הוא ירגיש שאני אכשהו חסרה לוו..

בלילה התחברתי לאייסיקיו ושלחתי לו הודדעה
" שלוומי?"
"??"
" תראה חשבתי על זזה.. ובעצם לא הבטחת לי כלום
שיהיה לך בהצלחה איתה באמת מכל הללבב!
ואנחנו נישאר ידידיםם"
" תודה מאמי... מת עלייךך"
ואז כזה סתם דיבברנו
מיום ליום פחותת
הוא הפסיק לשלוח הודעות, וגם ששולח היה מדבר באדיששות
אז גם אני הייתי אדיישה אלללייו

ואין אני עכשיו נילחמת בעצמי כדי לא לשלוח לו הודעוות, או כדי לא להתקששר
אני אווהבת אותתו.. אני מרגישה אליו משהו מיוחד
משהו שלא הרגשתי לאושרי, לא ליניב לא לאאף אחחחד

יניב דרך אגב
שלשום שלח לי הודעה ודיבררנו
הפעלנו מצלמה וזזה ואז הוא אמר ליי
" וואאאאאי מור איך השתנתת ניהיית כוסית !!!"
" חחחחחחחח מה איזה כוסית מה אתה לא רואה טוב"
" סתמי איזה יפה ניהית "
" חחח תודה .. אתה בכלל "
" חח שומעת "
" כן.. "
" אני התגעגעעתי אללייךך.. יש מצב נחחזור "
" חחחח ואלה.."
" כן מאמי "
" לא יודעת נראה יניב אחרי כל מה שהיה "

ואז סתם דיברנוו
הוא התחיל להתקשר עוד פעעם
אבל אני לא מרגישה אליו כלוםם
ועוד אחרי מה שהיה איתו אין מצב שאני חוזרת אלליו,
אבל גם אם כןן.. אזז לא לקשר רציניי .. סתם כדי לנסות לשכוח את שללומי ..

בקיצצור זה הכל עד כאאן
קיצצרתי , אבל כתבתי את כל מה שהיה בעערך..
שבת שללום שתהיהה
אוהבבבת אותככם !!


 


נוסף: May 19th 2006
מספר: מור
דירוג:
כניסות: 1662
שפה:
  

[ חזור לאינדקס הסיפורים | הוסף תגובה ]


[לחזרה לרשת האהבה לחצו כאן]


אני יאהב אותך תמיד תבין את זה - סיפור אמיתי , פרק 26 !
אושר לפרסום על ידי אנונימי ביום 2010-07-29 08:55:32
הדירוג שלי:


זהו את לא כותבת יותר ?


חח מ2006 מה ציפיתי.לפחות היית כותבת סוף לסיפור שלא היינו נשארים מתוחים כאלה.


לא חשוב, אחלה סיפור.. במשך הסיפור את יוצאת קצת טיפשה אבל חוצמיזה סיפור יפה :)


אני יאהב אותך תמיד תבין את זה - סיפור אמיתי , פרק 26 !
אושר לפרסום על ידי אנונימי ביום 2007-04-14 02:32:04
הדירוג שלי:


יאאאאאא
זהווו????.
הפסקתת?
את לא כותבת יותר??:(:(:(:(:(
לללאאאאאאאא!!!
:''(

אני יאהב אותך תמיד תבין את זה - סיפור אמיתי , פרק 26 !
אושר לפרסום על ידי אנונימי ביום 2007-03-17 14:50:03
הדירוג שלי:


כפרע עלייך תמשיכיייייייייייייייי בקשה!!!

אני יאהב אותך תמיד תבין את זה - סיפור אמיתי , פרק 26 !
אושר לפרסום על ידי אנונימי ביום 2006-05-20 17:41:10
הדירוג שלי:


שבת שלום גם לך מאמייי...
ותמשיכיי מהררר :-)
אוהבת..
 


הכל על ...
אהבה , רגשות , תחושות , פרחים , שוקולדים , מדריכים , טיפים , כתבות , שירים , סיפורים , מכתבים , פתגמים ,הגדרות , הכרויות , פורומים ועוד...
tvcv - rdau, - ,juau, - ahrho -nf,cho - p,dnho - nsrhfho - vfruhu, - purunho - prjho - aueuksho
LOVE , LOVE QUOTES ,LOVE  SONG ,LOVE  STORY  

כל הזכויות שמורות -
LOVE - אתר האהבה הישראלי - 1996-2020


שימו לב : כיוון שהאתר מבוסס תוכן גולשים איננו אחראים על תכנים המפרים זכויות יוצרים ,
במקרה ומצאתם באתר תוכן אשר מפר את זכויות היוצרים שלכם אנא פנו אלינו ואנו נסיר את התוכן אשר מפר זכויות בהקדם האפשרי.

אהבה תפילה בגדי הריון Citral רופא שיניים בחולון שרת וירטואלי דיאטה דייט